תקבל משיח

למה אנחנו צריכים לעשות את המשיח אישי המושיע ואלוהים?

כתבי הקודש היהודים על המשיח היהודי (תנ”ך) מלמד כי כולנו חוטאים.

“כל מה שאנחנו אוהבים כבשים הלכו לאיבוד; יש לנו הפכנו כל אחד לדרכו שלו; … “ישעיהו 53: 6 א..

“יהוה הביט למטה מן השמים על בני אדם, כדי לראות אם היו כאלה שהבינו, ולחפש את אלוהים. הם כולם הלכו בצד, הם כולם יחד הפכו מזוהמים: אין אף אחד שהעושה טובים, אין גם אחד “14 תהילים:. 2-3

“הנה, אני shapen בעוון;ובחטא לא האמא שלי שהביאה אותי “תהילים 51:. 5

“… הנשמה שsinneth, היא תמה.” יחזקאל 18: 4

למה אנחנו כל כך חסרי אונים וזקוקים למשיח שיציל אותנו?

כסיור של התנ”ך גם הראה את כתבי הקודש היהודים הקדוש על המשיח היהודי מלמד אותנו שאין דבר טוב בנו ושאנחנו צריכים כפרת קורבן דם לסליחה על חטאינו.

“הלב הוא רמאים מעל לכל הדברים, ונואש רשעים: מי יכול לדעת את זה?” ירמיהו 17: 9

“לשם אינו איש פשוט עליי אדמות, שdoeth טוב, וsinneth לא.” קהלת 07:20

“אבל כולנו כדבר טמא, וכל righteousnesses שלנו הם סמרטוטים מזוהמים כמו; וכולנו עושה לדעוך כעלה;ועוונותינו, כמו הרוח, לקחו אותנו משם “ישעיהו 64:. 6

“לחייו של הבשר הוא בדם: ונתתי לו לך על המזבח לעשות לכפר על נפשותיכם: לזה הוא הדם שמרביץ כפרה על הנשמה.” ויקרא 17:11

מה שאלוהים המשיח שלנו סיפק שיציל אותנו?

התורה הקדושה על המשיח היהודי מלמדת אותנו שאלוהים המשיח בא להציל אדם על ידי הפיכת גבר וההקרבה המקובלת על החטאים שלנו בדיוק כפי שהנביאים היהודים חזו.

“לשמוח מאוד, בתו O ציון; צעקה, בתו O בירושלים: הנה, מלכך יבוא אליך: הוא פשוט, וישועה שיש; צנוע, ורכיבה על התחת, ועל סייח הסייח ​​של התחת “זכריה 9:. 9

“אני אעלה אותם נביא מקרב אחיהם, כמו אליך, ואשים את המילים שלי בתוך הפה שלו; והוא ידבר אל כל מה שאני אצווה אותו אותם. וזה יבוא לעבור, כי כל מי שלא יהיה ישמעו אליי מילות שהוא ידבר בשם שלי, אני דורש את זה ממנו “דברים 18:. 18-19

מהי האחריות שלי בכך שהמשיח יציל אותי?

התורה הקדושה על המשיח היהודי מלמדת אותנו שהעם היהודי זקוק לשפוך דם למחילת חטאים. מה עליי לעשות?

“תגיד להם, כפי שאני חי, אמר אדני יהוה, אין לי הנאה במותם של הרשעים; אבל זה תורו הרשע מדרכו ולחיות: אתם פונים, אתם פונים מדרכיו הרעות שלך;למה אתם לא מתים, בית O של ישראל? “יחזקאל 33:11

“תראה לי, ולהיות אתם הצילו, כל קצות הארץ: כי אני ה ‘, ואין עוד.” ישעיהו 45:22

“נשיקה הבן, שמא הוא יכעס, ואתם תאבדו מן הדרך, כאשר הזעם שלו הצית אבל קצת. אשרי כולם ששמו את מבטחם בו. “תהילים 02:12

“אבל הוא היה פצוע על העבירות שלנו, הוא היה חבול עבור עוונותינו: התוכחה של השלום שלנו הייתה עליו;ועם הפסים שלו אנחנו נרפאים. כל מה שאנחנו אוהבים כבשים הלכו לאיבוד; יש לנו הפכתי כל אחד לדרכו שלו; ויהוה הניח עליו את עוון כולנו “ישעיהו 53:. 5-6

כתבי הקודש היהודים על המשיח היהודי מלמדים אותנו שאלוהים המשיח מת עבור חטאינו כנביאים היהודים חזו. רק אדם אחד מילא את הנבואות הללו בצורה מושלמת ואת שמו פירושו ישועה או ישוע.”Msheekha Eashoa היא הכותרת שלו ואומרת שהוא אלוהים (אלוהים או אדוני), הוא הוא ישועתו של הקב”ה (Eashoa’ or ישוע), הוא הוא המשיח של אלוהים שלח את אחד או Meshiach).הכתובים מלמדים שאנחנו חייבים באופן אישי להכיר ולהודות לו עם הפה שלנו כאדון וקוראים לו להציל אותנו מכל חטאינו. הוא מת על הצלב כפי השה הפסח שלך, לשפוך דם החפים מפשע וחטא שלו, נקבר ועלה מוכיח שוב הוא היה אמיתי אחת, הגואל, והמשיח.

מה קורה אם אני מקבל את ‘Msheekha Eashoa כאדונים ומושיע?

כאשר אנו מקבלים ‘Eashoa Msheekha כאדון האישי ומושיענו כתבי הקודש מלמדים אותנו שאלוהים נותן לנו לב חדש, רוח חדשה, ומבטיח שיום אחד יראו את אלוהים ולהיות איתו לנצח.

“לב חדש גם אני נותן לך, ורוח חדשה אני אשים בתוכך: ואני אקח ממנו את לב אבן מבשרכם, ואני אתן לך את לב של בשר.ואני אשים את רוחי בתוכך, ולגרום לך ללכת בחוקותיי, ואתם ינהלו פסקי הדין שלי, ולעשות אותם “יחזקאל 36:. 26-27

“אני כופרם מכוחו של הקבר; אני אגאל אותם מהמוות … “הושע 13: 14a

“כי אני יודע שהגואל שלי יחי, ושהוא יעמוד ביום האחרון על פני האדמה: ולמרות שלאחר תולעי עורי להרוס את הגוף הזה, עדיין בבשר שלי יהיה אני רואה את אלוהים: את מי אני אראה בעצמי, ושלי עיניים תהיינה הנה, ולא אחר; למרות המושכות שלי להיות נצרכות בתוכי “איוב 19:. 25-27

איך האם אני יכול לקבל ולקבל משיח כמושיע שלי?

כתבי הקודש היהודים על המשיח היהודי מלמדים אותנו שאנחנו צריכים לחזור בתשובה (להוקיע ולהסתובב) מהכפירה שלנו ולהפוך למאמינים ב’Eashoa Msheekha, פסח הכבש שלך, הישועה שלך, גואלך, המושיע שלך, המשיח שלך ואלוהים שלך . יהיה לך והנה אותו כאלוהים שלך היום?

“עד היום, אם אתם תשמעו את קולו, הארדן לא שלך לב, כמו בהתגרות, וכמו ביום של פיתוי במדבר …”. 95 תהילים: 7b-8a

“להתפאר לא את עצמך למחר;ולאתה ידעת לא מה יום עשוי להביא שוב “27 משלי:. 1

הכתבים חזו את המשיח של באים הראשון. הוא לא היה רק איש קדוש או מורה גדול. הוא היה אחת דיבר על ידי הנביאים היהודים שיגאלו את העם היהודי מהחטאים שלהם, והיום הפך למושיע שלך אם אתה תשפיל את עצמך ולבקש ממנו לבוא אל תוך לבך, כדי להציל אותך, תסלח לך, ותגאל אותךכשלו עצמו.

התפלל תפילה פשוטה מלבך לאלוהים היום, אבל באמת אתה חייב להיות בתשובה ואומר את המילים הללו מהלב שלך.

“אלוהים היקר, אני יודע שאני חוטא, ומגיע לי הגיהינום של עונש נצחי על החטאים שלי. עכשיו אני מתחרט על ידי אמונה וקבלת Msheekha ‘Eashoa כשם שלי והמושיע. אני יודע, Msheekha ‘Eashoa שאתה אוהב אותי ובאתי לארץ כדי למות כפסח הכבש שלי וכדי לכפר על החטאים שלי עם הדם שלך. אני מבקש הסליחה על כל החטאים שלי שלך, בידיעה שאתה מת עבורי ושילמתי הקנס שלי בשבילי. היום אני מקבל אותך כפי שאלוהים שלי והמושיע. עזור לי לא לפחד אחרים ולא להתבייש לך שאני מבקש לבוא ולחיות בשבילך. תודה Msheekha ‘Eashoa שהציל אותי היום, אמן. “

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.